MEVZUAT

TEBLİĞLER DERGİSİ FIHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FIHRİSTİ

2496-OCAK 1999
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Endüstri Pratik Sanat Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Zoğrafyon Rum Erkek Lisesi (Ticaret Bölümü) Haftalık Ders Çizelgesi
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca Satın Alınacak ve Yayınevlerinde Satılacak Eserleri Tespit Komisyonu Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
Duyurular 
2497-ŞUBAT 1999
Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği 
Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi 
DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları 
Duyurular
2498-MART 1999
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Okul Öncesi, İlköğretim, Orta Öğretim Kurumlarının Bina ve Tesisleri ile İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Kurs, Dershane ve Diğer Resmî veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesi ve Kazanılmış Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetkilisi
Genel Uygun Görüş
1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Yürürlüğe Girinceye Kadar DÖSE İşletmelerinde Uygulanacak Alım Limitleri ve Diğer Hususlar
Duyurular
2499-NİSAN 1999
İLKSAN Seçimleri
Orta Öğretim Kurumlarına Ait Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programının Kabulü
Orta Öğretim Kurumlarına Ait Grupla Çalışma Teknikleri Dersi Öğretim Programının Kabulü
Anadolu Öğretmen Lisesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersi Öğretim Programının Kabulü
Anadolu Öğretmen Lisesi Eğitim Sosyolojisi Dersi Öğretim Programının Kabulü
Anadolu Öğretmen Lisesi Eğitim Yönetimi Dersi Öğretim Programının Kabulü
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yönetmeliğine Ait Belgeler
Duyuru
2500-MAYIS 1999
16. Millî Eğitim Şûrası’nda Alınan Kararlar
Öğretim Programları
Millî Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi, Spor, İzcilik ve Koruyucu Sağlık Eğitimi Etkinliklerine İlişkin 
Sponsorluk Yönergesi
İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar
Protokol
Duyurular
2501-HAZİRAN 1999
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Nitelikleri, Seçimi, Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı ile İlgili Değişikliğin Kabulü
İlköğretim Okulu 4.5.6.7 ve 8. Sınıf Yabancı Dil (İtalyanca) Öğretim Programı
Lise Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programının Kabulü
İmam-Hatip, Anadolu İmam-Hatip ve Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları
Takdir, Teşekkür ve Onur Belgeleri
Madde Bağımlılığı
MESEV ALOKAN Projesi Uygulaması
Duyurular
2502-TEMMUZ 1999
Özel Üsküdar Amerikan, Özel İzmir Amerikan ve Özel Tarsus Amerikan Liseleri Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgesi ile Hazırlık Sınıfı Matematik ve Fen Bilgisi Dersleri Öğretim Programları.
Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Programı
Onarım ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Duyurular
 
2503-AĞUSTOS 1999
1999–2000 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Ders Kitapları
 
2504-EYLÜL 1999
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
İl ve İlçelerin Sınıflandırılması
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Ait Sınavlı Sınavsız T1, T2, T3, T4 ve Sınavlı Fark Dersleri Eğitim Kurs Programlarının Kabulü
Devlet Konservatuarı İlköğretim Okulu Bale ve Müzik Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
İstanbul Lisesi Hazırlık Sınıfı 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi
Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Haftalık Ders Çizelgesi
İstanbul Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda Bölümü Hazırlık 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgesi ile Bölüm Dersleri Öğretim Programı 
İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Öğretim Programları
Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü ve Kanuni Sağlık Meslek Lisesi Lâboratuvar Teknisyenliği Bölümü Haftalık Ders Çizelgeleri
Ulus Özel Musevi 1. Karma Ana ve İlköğretim Okuluna Ait İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Ermeni İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi
Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi
İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8. Sınıf İkinci Yabancı Dil Dersi (Almanca) Öğretim Programı
İlköğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken “Atatürkçülükle İlgili Konular”ın Kabulü
Millî Eğitim Şûrası Kararlarının Uygulanmasına İlişkin İcra Plânı
Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge
Duyurular
2505-EKİM 1999
Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu Yönetmeliği. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu (Lise Devresi) Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Anadolu Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi ve Öğretim Programları
Yabancı Dil Alanı
Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arasında Fen Liseleri ile İlgili Olarak Düzenlenen İş Birliği Protokolu
Halk Eğitimi Faaliyetleri
Duyurular
2506-KASIM 1999
İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken Doğal Afetler ve Zararlarından Korunma Yolları ile İlgili Konuların Kabulü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Ait Çevre Sağlığı (Seviye I), Sağlık Bilgisi (Seviye I), Trikotaj (Seviye I) Kurs Eğitim Programlarının Kabulü 
Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge 
Millî Eğitim Bakanlığı Müfredat Lâboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge 
Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi 
İlköğretim Okulu Matematik Dersi Öğretim Programı 
Duyurular
2507-ARALIK 1999
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik
Duyurular
2508-OCAK 2000
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi 
Okul-Kurum Müdürü Görev Tanımları 
Eğitim Araştırmaları Merkezi 
Otistik Çocuklar Eğitim Projesi Uygulama Yönergesi 
Otistik Çocuklar Eğitim Projesi 
İstek Özel Semiha Şakir, İstek Özel Belde, İstek Özel Uluğbey, İstek Özel Acıbadem, İstek Özel Atanur Oğuz, İstek Özel Kemal Atatürk, İstek Özel Bilge Kağan, İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Liseleri Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgesi ile Hazırlık Sınıfı Seçmeli Matematik ve Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Kabulü 
Lise Kütüphanecilik Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 
Şeker Hastası Öğrenciler 
Duyurular 
2509-ŞUBAT 2000
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi 10 uncu Sınıf İngilizce (2A-2B) Öğretim Programlarının Kabülü 
Yeni Kurulan İl ve İlçelerin Sınıflarının Belirlenmesi İle Etimesgut İlçesinin Sınıfının Düzeltilmesi 
Duyurular
2510-MART 2000
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi 
Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Uluslar Arası Bakalorya (IB) IX. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi ile IX. Sınıf “Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya ve Bilgi Kuramı Ders Öğretim Programları”nın Kabulü 
Ulusal Aşı Günleri 
Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetkilisi 
2000 Malî Yılı Bütçe Kanunundaki Döner Sermayelerle İlgili Hususlar 
Genel Uygun Görüş ve Kredili Satış İzni 
Uygun Görüş 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı İş Birliğinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerindeki Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Çeşitli Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü
Millî Eğitim Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı İş Birliğinde Silâh Altında Bulunan Erbaş ve Erlere Yönelik Okuma, Yazma ve Meslek Kursları Açılmasına Dair Esasları Belirleyen Protokol
Duyurular 
2511-NİSAN 2000
Özel Ermeni İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları 5 ve 6 Yaş Grupları, İlköğretim Okullarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü Sınıfları Yabancı Dil Öğretim Etkinlikleri ile İlköğretim Okulları 6 ncı, 7 nci ve 8 inci Sınıf Fen Bilgisi Dersleri Lâboratuvar Çalışmalarının Yabancı Dil Destekli Yapılabilmesi Hususlarının Kabulü 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişikliklerin Kabulü 
Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişikliklerin Kabulü 
Duyurular 
2512-MAYIS 2000
Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Grafik Atölye Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Drama Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Orkestra Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Yan Flüt) Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Kontrbas) Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Heykel Atölye Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Estetik Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik ve Resim Bölümleri Sanat Sosyolojisi Dersi Öğretim Programının Kabulü 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Ait Halı Dokuma Kursu Eğitim Programının Kabulü 
Onarım ve Tadilat Teklifleri ile Harcamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
2000 Yılı İlköğretim Yapım Programı 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Orman Bakanlığı İş Birliğinde Ülke Düzeyinde Avcı Eğitimi Düzenlenmesine Dair Esasları Belirleyen Protokol 
Duyurular
2513-HAZİRAN 2000
2000–2001 Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları
2513-HAZİRAN-EK 2000
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atanmalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
İlköğretim Okulu Birleştirilmiş Sınıflar Hayat Bilgisi (1, 2, 3. yıl), Fen Bilgisi (1, 2. yıl), Sosyal Bilgiler (1, 2. yıl) Dersi Öğretim Programlarının Uygulamadan Kaldırılması
Duyurular
2514-TEMMUZ 2000
Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları “Türk Mutfağı ve Uygulaması I-II, Diksiyon, Halkla İlişkiler, Veri Tabanı (ACCESS), Sosyal Güvenlik Hukuku Bölüm Seçmeli Dersleri Öğretim Programları
Eğitim Sosyolojisi Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişiklikler
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Öğretmenleri İçin 9, 10, 11 inci Sınıf Rehberlik Programının Kabulü
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Piyano 1, 2, 3 Dersi Öğretim Programındaki Değişikliklerin Kabulü
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Hazırlık Sınıfı Temel Sanat Eğitimi Dersi Öğretim Programındaki Değişikliğin Kabulü
Özel Semih Yener Modelistlik ve Stilistlik Kursuna Ait Dekoratif Boyama ve Dekoratif El Sanatları 2 Kurs Programlarının Kabulü
Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği
Kimlik Kartları Yönergesi Değişikliği
Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
Sipariş Usulüne Göre Alan/Bölüm, Alan/Bölüm Seçmeli ve Seçmeli Ders Kitabı Yazdırılması
Duyurular
2515-AĞUSTOS 2000
Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri
Çıraklık Eğitimi Haftalık Ders Çizelgesi (I., II. ve III. Yıl) ile “İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik”, “Toplam Kalite Yönetimi”, Dersleri Öğretim Programlarının Kabulü
Spor Psikolojisi Dersi Öğretim Programının Kabulü
İnsan Anatomisi Dersi Öğretim Programının Kabulü
Antrenman Bilgisi Dersi Öğretim Programının Kabulü
Spor ve Beslenme Dersi Öğretim Programının Kabulü
Halk Oyunları Dersi Öğretim Programının Kabulü
Spor Yönetimi ve Organizasyonu Dersi Öğretim Programının Kabulü
Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme (METGE) Projesi Kapsamında Hazırlanan “Seyahat Acenteciliği, Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Tekstil Konfeksiyon, Ayakkabı Teknolojisi ve Yaşlı Hizmetleri” Alanlarına Ait Çerçeve Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri
İlköğretim Genel Müdürlüğü Yönergesi
Duyurular
2516-EYLÜL 2000
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Özel Opera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü Ses ve Konuşma Eğitimi Dersi 9, 10 ve 11. Sınıf Öğretim Programının Kabulü
İstanbul Özel Opera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk ve Toplu Oyunculuk Dersi 9, 10 ve 11. Sınıf Öğretim Programının Kabulü
İstanbul Özel Opera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü Hareket ve Doğaçlama Dersi 9, 10 ve 11. Sınıf Öğretim Programının Kabulü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Ait “Cicim Dokuma ve Zili Dokuma Kurslarına Ait Eğitim Programları”nın Kabulü
Duyurular
2517-EKİM 2000
Özel Tolga Han Dans Kursuna ait “Dünya Toplum Dansları Kurs Programları” nın Kabulü 
Endüstri Meslek Lisesi Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Bölümüne Ait Haftalık Ders Çizelgesi ile Serbest Resim, Renk Bilgisi, Atölye ve Teknoloji (10, 11), Kalite ve Çevre, Meslek Resmi, İş Güvenliği, Boya Teknolojisi ve Lâboratuvarı, Boya Kimyası, Teknik Resim ve Temel Kimya Dersleri Öğretim Programlarının Kabulü
İstanbul İli Özel Ekol Denizcilik ve Gemi Adamları Yetiştirme Kursuna Ait 1.Zabitlik ve Kaptanlık ile Kısıtlı Vardiya Zabitliği Kurs Programlarının Kabulü
Kooperatifçilik Bilgisi Dersi Öğretim Programının Kabulü
Halk Eğitim Merkezleri Kooperatifçilik Kursu Eğitim Programı’nın Kabulü
Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu Haftalık Ders Çizelgesi
Sağlık Meslek Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri ve Öğretim Programları
Özel Getronagan Ermeni Lisesi Hazırlık Sınıfı 9, 10 ve 11.Sınıf Haftalık Ders Çizelgeleri ile Hazırlık Sınıfı Ermenice Dersi Öğretim Programının Kabulü
Türk Cumhuriyetleri ile Kırım ve Balkan Ülkelerinden İmam-Hatip Liselerine Gelen Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgesi
İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8.Sınıf) Öğretim Programlarının Kabulü
Duyurular
2518-KASIM 2000
Özel İzmir Amerikan Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri ile Felsefeye Giriş ve Uygulamalı Tiyatro Dersi Öğretim Programlarının Kabulü
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Özel Erberk Mankenlik ve zarafet Kursuna Ait Makyaj Kurs Programının Kabulu
Halk Eğitim Merkezleri Çocuk Bakıcısı Kursu Eğitim Programının Kabulu
Halk Eğitim Merkezleri Overlok Makinesi Operatörü ve Makastar Kursu Eğitim Programlarının Kabulu
İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi (4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Öğretim Programlarının Kabulu
İLKSAN Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin "Emeklilik Yardımı" Başlıklı 16 ncı Madde Değişikliği
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
Duyurular
2519-ARALIK 2000
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Uluslar Arası Bakalorya Fen Bilimleri Alanı ve Türkçe-Matematik Alanı Haftalık Ders Çizelgeleri ile Sosyal Bilimler, Bilgi Kuramı, Psikoloji, İşletme, Ekonomi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Çevre Sistemleri, Bilgisayar, Görsel Sanatlar I - II ve Müzik Dersi Öğretim Programları’nın Kabulü
Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe (1–10. Sınıflar), Türk Kültürü (4–10. Sınıflar) ve Yabancı Dil Olarak Türkçe (6–11. Sınıflar) Dersleri Öğretim Programları’nın Kabulü
Lise Bilgisayar - 1 Dersi Öğretim Programı’nın Kabulü
Özel Duha Hosteslik İngilizce ve Almanca Kursuna Ait “Uçuş Harekât Uzmanı Temel Eğitim Kursu” ile “Harekât Memuru Yetiştirme Kursu” Programlarının Kabulü
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Uygulama Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Danışma, Yürütme ve Eğitim Araştırma-Geliştirme Kurulları Yönergesi
Yazılı Basında Yayın-Dağıtım Teknikleri Dersi Öğretim Programı
Özel Işıltan Kursuna Ait “Temizlik ve Temizlik Yönetimi Kursu Programı”nın Kabulü
Halk Eğitim Merkezleri “Bayan Terziliği (Seviye 1,2,3) Kursu Eğitim Programları”nın Kabulü
Anadolu Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi 4,5,6,7 ve 8 inci Sınıf Öğretim Programlarına Ait Düzeltme
Duyurular
2520-OCAK 2001
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu (Lise Devresi) önetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu 1–8 ve Özel Lisesi 9–11. Sınıflar İngilizce Dersi Öğretim Programının Kabulü
İlkyardım Dolabı - Okullarda Kullanılan
İlkyardım Çantası - Okullarda Kullanılan
Duyurular
2521-ŞUBAT 2001
İlköğretim kurumları Müzik Ders Kitaplarının Forma Sayıları
Kamu Kurum ve Kuruluşları, belediyeler, Vakıflar, dernekler ve Meslek Odaları tarafından Milli Eğitim Bakanlığının Denetimi ve Gözetiminde Ücretsiz olarak Açılacak Yaygın Eğitim amaçlı Kurslar ve Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi
Anadolu Liselerine Öğretmen Atanması
Duyurular
2522-MART 2001
Türk - Japon Vakfı "Özel Japonca Dil Öğretim Kurs programı"nın Kabulü
Halk Eğitim Merkezleri Avcı Eğitimi Kursu Eğitim Programının Kabulu
Milli Eğitim Bakanlığı Personel izin Yönergesi
DÖSE İşletmeleri sene Sonu idare Hesapları
DÖSE İşletmelerinin 2000 Mali Yılı Bilânço Karından Makine ve Teçhizat Alımı
Döner Sermaye Harcamalarında ihale Yetkisi
2001 Mali Yılı Bütçe Kanunundaki Döner Sermayelerle İlgili Hususlar
Genel Uygun Görüş ve Kredili Satış izni
Uygun Görüş
DÖSE Bilgisayar Programı 2000 Versiyonu
Duyurular
2523-NİSAN 2001
İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Seçmeli "Çağdaş Sanat", "Görsel Sanatlar", "Müzik ve Sahne Sanatları", "Tual Üzerine Resim", "Uygulamalı Müzik" Dersi Öğretim Programlarının Kabulu
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönerge
Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim Lisesi Mesleki ve Teknik Açık öğretim Uygulama Yönergesinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönerge
Duyurular
2524-MAYIS 2001
Çıraklık Dönemi "Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Vergel ve Planyacılık, Taşlama ve Alet Bilemeciliği ile Kalıpçılık" Meslek Dallarına ait Meslek Dersleri Eğitim programlarının Kabulu
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği
Açılabilecek Kurslar ve Kodlama İşlemleri
Halk Eğitim İş Birliği ve Planlama Kurulları
2525-HAZIRAN 2001
2001–2002 Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Ders Kitapları
2525-HAZIRAN 2001 EK
Duyurular
2526-TEMMUZ 2001
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvarı Şefliklerine İlişkin Yönerge
Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönerge
Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Duyurular
2527-AĞUSTOS 2001
Çıraklık Dönemi Satış Elemanlığı Ana Meslek Grubu "Giyim ve Giyim Aksesuarları", "Mobilya", "Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar", "Meyve ve Sebze", "Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları", "Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri", "İnşaat Malzemeleri", "Oto Yedek Parça", "Su ve Deniz Ürünleri", "Elektrik ve Elektronik Malzemeler", "Sanayi Makineleri" Kırtasiye ve Kitap", "Tarım Ürünleri" ve "Tıbbî Araçlar ve Malzemeleri" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programları'nın Kabulü
Çıraklık Dönemi "Konfeksiyon (İç Giyim), Konfeksiyon (Dış Giyim), Deri Konfeksiyonu, Erkek Terziliği ve Bayan Terziliği" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine ilişkin Yönergenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge
Duyurular
2528-EYLÜL 2001
Anadolu Öğretmen Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin Kabulü
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Lise Devresi "Solfej-Dikte-Teori, Armoni, Oda Müziği, Enstrüman, Orkestra, Koro, Enstrüman Bilgisi, Korrepetisyon, Form Bilgisi, Kontrpuan ve Müzik Tarihi" Dersi Öğretim Programlarının Kabulü
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Lise Devresi "Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Piyano-Harp ve Teori-Kompozisyon" Sanat Dallarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri"nin Kabulü
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği
Duyurular
2529-EKİM 2001
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde Yer Alan Bazı Derslerin Haftalık Ders Saatlerinin Değiştirilmesi
Çıraklık Dönemi "Ahşap Karoserciliği", "Tekne imalâtçılığı", "Plâstik Doğramacılığı", "Plastik işlemeciliği", "Saat Tamirciliği", "Kalorifercilik", "Cam işlemeciliği (Fimsaj)", "Fotoğrafçılık", ve "Üst Yüzey işlemleri" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlan nın Kabulü
Çıraklık Dönemi Metal işleri Ana Meslek Grubu "Soğuk Demircilik", "Kaynakçılık", "Kaporta Tamirciliği", "Ziraat Makine ve Aletleri Yapımı ve Tamirciliği", "Sıcak Demircilik", "Sac işleri", "Metal Levha işlemeciliği (Bakırcılık)" ve "Alüminyum Doğramacılığı" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Dönemi "Türkçe" ile "Matematik ve Meslek Matematiği" Dersi Öğretim Programlan nın Kabulü
Çıraklık Dönemi Elektrikçilik Ana Meslek Grubu "Elektrik Tesisatçılığı", "Bobinajcılık", "Bakım ve Onarım Elektrikçiliği", "Asansörcülük", "Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamirciliği" ve "Soğutma ve iklimlendirme (Havalandırma)" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
Çıraklık Dönemi Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Ana Meslek Grubu "Aşçılık", "Fırıncılık", "Süt ve Süt Ürünleri işlemeciliği", Et ve Et Ürünleri işlemeciliği" ve "Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
Çıraklık Dönemi Matbaacılık Ana Meslek Grubu "Matbaacılık (Genel)", "Tipo Baskı", "Ofset Baskı", "Dizgi", "Serigrafi-Ciltleme" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
Duyurular
2530-KASIM 2001
Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme (METGE) Projesi Kapantında Hazırlanan Çocuk (Mitimi ve Eğitimi. Bilgisayar ve Fotoğrafçılık Alanlarına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile Haftalık Ders Çizelgeleri 
Anadolu Teknik Lisesi Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği ile Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde-Motor Bölümlerine Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ve Öğretim Programları 
Anadolu Teknik Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Çizelgesi 
Anadolu İletişim Meslek Lisesi Gazetecilik. Radyo-Televizyon ile Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümlerin» Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ve Öğretim Programlan 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Turizm Alanı Haftalık Ders Çizelgesi 
Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar–1 Dersi Öğretim Programı
Teknik Lise Telekomünikasyon Bolümü Haftalık Ders Çizelgesi ile Anadolu Meslek Lisesi Endüstriyel Elektronik ve Endüstriyel Mekanik Bölümlerinin IX. Sınıfların» Ait Haftalık Ders Çizelgeleri 
İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Haftalık Ders Çizelgesi ve Öğretim Programları 
Çıraklık Donemi "Modeldik (Makine Modelciliği)-. "Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı', "Ağaç Oymacılığı". "Mobilyacılık-, •Doğramacılık- ve -Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisatçılık' Meslek Dallarına Ait Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
İstanbul Özel Eyüboğlu Lisesi 4 Yıl Süreli Fen Bilimleri ve Türkçe Matematik Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri 
Çıraklık Dönemi Ayakkabıcılık Ana Meslek Grubu "Ayakkabıcılık-, "Sayacılık- ve Tora, Freze ve Gazumacılık- ile Dericilik Ana Meslek Grubu -Dericilik (Deri İşlemeciliği)" ve "Çantacılık ve Saraciye" Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Donemi Dökümcülük Ana Meslek Grubu “Dökümcülük-, "Haddecilik" ile -Çelikhane işletmeciliği- Meslek Dallarına Ait Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Dönemi Motorculuk Ana Meslek Grubu "Motor Yenileştirmeciliği". "Oto Motor Tamirciliği". "Dizel Motorları Yakıt Pompa ve Enjektör Ayarcılığı" "Ön Düzen Ayarcılığı", "Oto Elektrikçiliği" "Oto Boyacılığı", "İş Makineleri Tamirciliği" ile "Motosiklet Tamirciliği Meslek Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
Çıraklık Dönemi Otelcilik Ana Meslek Grubu "Resepsiyon (Ön Büro)" ve "Servis (Garsonluk) ile Döşemecilik Ana Meslek Grubu "Mobilya Döşemeciliği" ve "Oto Döşemeciliği" Meslek Dallarına A* Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Donemi Elektronik Ana Meslek Grubu “Bilgisayar Bakım ve Onarımı", "Büro Makineleri Bakım ve Onarımı", “Radyo Televizyon Tamirciliği" ve "Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımı' Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Dönemi "Avize imalatçılığı". "Diş Protezciliği", "Çiçekçilik-. Seramik ve Çinicilik", Trikotajcılık". “Dokumacılık'. "Halıcılık". Vitrin Kuyumculuğu" ve Kuyumculuk (Altın ve Gümüş işlemeciliği)- Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Dönemi Berberlik Ana Meslek Grubu "Erkek Berberliği" "Kuaförlük" ile "Cilt Bakımı ve Güzellik" Meslek Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü
Çıraklık Donemi Yapıcılık Ana Meslek Grubu "Beton ve Betonarme Kalıpçılığı', "Betonarme Demirciliği, -Duvarcılık". •Sıvacılık". —Boya. Boyacılık ve Yüzey Hazırlama", -Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı' ve "Taşçılık- Meslek Dallarına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri «e Meslek Dersleri Eğitim Programlarının Kabulü 
Çıraklık Dönemi -Reklâm Tabelacılığı- Meslek Dalına Ait Meslek Dersi Eğitim Programı ile "Kuru Temizlemecilik" Meslek Dalına Ait Haftalık Den Çizelgesi ve Meslek Dersi Eğitim Programının Kabulü
Milli Eğitim Bakanlığı Açık ilköğretim Okulu Yönetmeliği
Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin Okul ve isletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi 
Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi 
Seminer Faaliyetleri
Duyurular
2531-ARALIK 2001
Duyurular
2532-OCAK 2002
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik
Eğitim Uygulama Okulu Haftalık Ders Çizelgesi ile Toplumsal Uyum Becerileri, Hayat Bilgisi, Dil ve Konuşma Gelişimi, Okuma Yazma, Matematik, Beden Eğitimi, Resim iş, Müzik, Beslenme Eğitimi ile Trafik ve ilk Yardım Eğitimi Dersi öğretim Programları
Vehbi Koç Vakfı Koç özel Lisesi Hazırlık Sınıfı ile 4 Yıl Süreli Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe-Matematik Alanlarına ait Haftalık Ders Çizelgeler.
Duyurular
2533-ŞUBAT 2002
Merkezi Sistem Sınav Yönergesi
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
M.E. B. Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi
DÖŞE işletmeleri Sene Sonu idare Hesapları Elektronik Ortamda Haberleşme ve Bilgi Aktarılması
2002 Malî Yılı Bütçe Kanunundaki Döner Sermayelerle ilgili Hususlar
Döner Sermaye Harcamalarında ihale Yetkilisi
Genel Uygun Görüş, Kredili Satış izini, Mal ve Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Uygun Görüşü
DÖŞE işletmeleri Saymanlık Hizmetlerinin Birleştirilmesi
Döner Sermaye işletmeleri
Sözlük Hazırlattırılması Duyurusu
Sözlük Hazırlattırılması Bakanlık Onayı
Duyurular
2534-MART 2002
M.E. B. Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
M.E. B. özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
M.E. B. Orta Öğretim Kurumları ödül ve Disiplin Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Öğretim Programlan, Genelgeler
Görme Engelliler ilköğretim Okulu 1-8. Sınıf Matematik Dersi öğretim Programları
K.K. Reçeteli Sağlık Karneleri Genelgesi
Duyurular
2535-NİSAN 2002
M.E. B. Bağlı Kurumlara ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Öğretim Kurumlarında Kullanılan Diploma örnekleri
Anadolu Öğretmen Liselerine öğretmen Seçimi
Okul Veli işbirliği 
Öğrenci Dergileri
Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Özel Öğretim Kurumları Kurum Açma-Kapama İlânları
2536-MAYIS 2002
Anadolu Lisesi İngilizce Dersi öğretim Programının Kabulü
Kız Meslek Lisesi Tekstil Tasarımı Bölümü Haftalık Ders Çizelgesinin Kabulü
GENELGE VE ONAYLAR
3. ÖSS 2002 Mesleki Rehberlik Etkinlikleri
DUYURULAR
Aydın M.E. Müd. Takdir ve Teşekkür Alan idareci ve öğretmen Listesi
Tavsiyesi Uygun Bulunan öğrenci ve öğretmen Eğitim Araçları
Tavsiyesi Uygun Bulunan öğrenci Dergileri
Özel Öğretim Kurumları Kurum Açma Kapama ilanları
2537-HAZİRAN 2002
2002–2003 öğretim Yılında Okutulacak ilköğretim ve Orta öğretim Ders Kitapları
2537-HAZİRAN 2002
GENELGELER
Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri
Tarım Meslek Liseleri Öğretim Programları
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullar Haftalık Ders Çizelgeleri
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji Haftalık Ders Çizelgesi
İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Forma Sayılarının Arttırılması
36–72 Aylık Çocuklar için Okul öncesi Eğitim Programı
DUYURULAR
Valiliklerce Eğitim-öğretime Kapatılan ilköğretim Okulları
Ulus öğretmen Evi Müdürlüğü Kâr-Zarar Tablosu
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Tavsiyesi Uygun Bulunan Eserler
Özel öğretim Kurumları Açma-Kapama Duyuruları
2538-TEMMUZ 2002
Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Özel öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönerge'sinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Yönerge
"Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler" ile ilgili Konuların Orta öğretim Tarih l, Tarih 2 ve T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi öğretim Programlarında Yer Alması
"Ermeni Sorunu" ile ilgili Konuların ilköğretim 5. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğretim Programlarında Yer Alması
"III. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi", "Bilgisayarla Muhasebe", "Güvenlik Sistemleri Tanıtımı", "Güzel Konuşma ve Yazma", "Yiyecek Üretim", "Animasyon", "Ev Hizmetleri", "Girişimcilik", "Modelist Kalıpçılık 2" ve "Bilgisayar Destekli Modelist Kalıpçılık 2" Kurs Programlarının Kabulü.
Duyurular
2539-AĞUSTOS 2002
Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
M. E. B. Orta öğretim Kurumları öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
İşe Yerleştirme ve izleme Birimi Oluşturulması Hakkında BAKANLIK Oluru
İşe Yerleştirme ve izleme Birim Oluşturulmasına ilişkin Yönerge
Öğretmen Yeterlilikleri Hakkında Bakanlık Makamı Oluru
Ermeni Sorunu ile ilgili Programlara Girecek Konuların Açıklanması
Özel öğretim Kurumları Açma-Kapama Duyuruları
2540-EYLÜL 2002
Orta Öğretim Kurumları Hazırlık 9–10–11. Sınıf İtalyanca Dersi Öğretim Programı
Özel İzmir, Üsküdar, Tarsus Amerikan Liseleri Hazırlık Sınıfı 9, 10, 11, 12. Sınıf Fen-Sosyal-Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil Alanlarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerine Ait Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
Müzikal Tiyatro Dersi öğretim Programı
Özel MEF (Modem Eğitim Fen) Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri
Visaul Basic ile Programlama, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı, Web. Sayfası Tasarımı İle Bilgi ve İnsan Dersi Öğretim Programları
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nun 9 ncu Maddesi ve Geçici 1 -2 nci Maddelerinin Uygulanmasına ilişkin Yönergeler
Çıraklık Dönemi 109 Meslek Dalı Tamamlama Eğitim Programlarının Kabulü
Orta Öğretimde Eğitim öğretim Süresinin 4 Yıla Çıkarılması
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İte Okutacakları Derslere ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Ticaret Meslek Liseleri ve Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Bilgisayar Alanı Haftalık Ders Çizelgeleri ite Öğretim Programları
Talim ve Terbiye Kurulu Tarafından Eğitim Açısından Uygun Bulunan Eserler
Özel öğretim Kurumları Açma-Kapama Duyuruları
2541-EKİM 2002
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik
METGE (Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme) Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları
Okul Sağlığı Faaliyetleri Genelgesi
Kimlik Kartları Yönergesi Değişikliği
Aydın İli Millî Eğitim Müdürlüğü 2001–2002 Eğitim Öğretim Yılında Takdir ve Teşekkür Alan İdareci ve Öğretmen İsim Listesi
Özel Öğretim Kurumları Kurum Açma Kapama İlanları
2542-KASIM 2002
 Kimlik Kartları Yönergesi Değişikliği
Anadolu Teknik Lisesi Otomasyon Teknolojileri Haftalık Ders Çizelgeleri ve IX. Sınıf Meslek Dersleri Öğretim Programları ile Anadolu Meslek Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri ve öğretim Programları
Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikleri Dersi öğretim Programları
Plâstik Sanatlar Alanındaki Kurs Programının Kabulü
Bilgisayar Alanındaki Kurs Programının Kabulü
ilköğretim Sosyal Bilgiler 5. ve 7. Sınıf Orta öğretim Tarih 1-2 ve T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Adlı Ders Kitaplarının Forma Sayısı Üst Sınırlarının Birer Forma Artırılması
Tavsiyesi Uygun Görülen Eğitim Araçları ve öğrenci Dergileri
Kurum Açma-Kapama Duyuruları
2543-ARALIK 2002
Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2002–2003 Öğretim Yılı “Sınav Uygulama Plânı”
Tavsiyesi Uygun Görülen Eğitim Araçları ve Öğrenim Dergileri
2002 Yılında Aylıkla Ödüllendirilen Personel Listesi
Kurum Açma-Kapama Duyuruları
2544-OCAK 2003
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=