MEVZUAT

BANKA PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ M.E.M. İLE YAPILAN YAZIŞMA

                                        
   
KUVAYİ MİLLİYE EĞİTİM – SEN (KUVAYİ EĞİTİM – SEN)

------------------------------------------------------ 

 

Sayı    : 2008/02                                                    07/02/2008

Konu :  Maaş Ödemesi ve Promosyonlar

 

 

TİRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : 19/07/2007 Tarih ve 2007/21 Sayılı Başbakanlık Personel Genel        Müdürlüğü Genelgesi

 

        Tire İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarıyla elde edilen gelirin 3/1’ i oranında kesinti yapılıp Okul ve kurumların ihtiyaçlarının karşılanması cihetine gidilmiştir. Bu konuda promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması ilkesinin ciddiye alınıp hayata geçirilerek, Anayasal anlamda Sosyal Devlet ilkesinin bir gereği olan “Birim Personelinin ihtiyaçlarının” devletin sağlamış olduğu imkanlarla karşılanmasını,  Ayrıca A Okulunun Genelgenin yayım tarihi olan 20 Temmuz 2007 den önce bankayla yapmış olduğu anlaşma neticesinde promosyonu bir defada personeline dağıttığını düşünecek olursak, B okulunun Genelgenin yayımından sonra bankayla anlaşma yaparak promosyonu 6 şar aylık periyodik aralıklarla dağıtacağını göz önüne alırsak A Okulundan B okuluna ataması yapılan Personel ikinci defa promosyona hak kazanırken B okulundan A Okuluna  ataması yapılacak personel promosyon hakkını kaybedecektir ;   İlgi genelge doğrultusunda yapılacak olan 6 şar aylık periyodik ödeme uygulamasının arz ettiğim maduriyetleri beraberinde getireceğinden ödemenin bir seferde yapılması için gereğini ,  

       Arz ederim.

 

 

 

                                                              Resül KARA

                                                              Sendika Bölge Yetkilisi

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri :

          Adres         : Gümüş pala Cad. No: 31 – TİRE

          Gsm           : 0 537 410 13 03 
e-Posta      : Kararesul5@msn.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=