MEVZUAT

BANKA PROMOSYANLARI İLE İLGİLİ PERSONEL DİLEKÇESİ

            ADI SOYADI                                                          : 

 

            BABA ADI                                                              : 

 

            DOĞUM YERİ                                                        :  

 

            DOĞUM TARİHİ                                                   :  

 

            T.C.KİMLİK NO                                                    :  

 

            GÖREVİ                                                                  : 

 

            GÖREV YERİ                                                         : 

 

            BRANŞI                                                                   : 

 

            ÖZÜ                        : Maaş Ödemesi ve Banka Promosyonları Hk.

 

 

 

 …………İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : 19/07/2007 Tarih ve 2007/21 Sayılı Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Genelgesi

 

1.)    Tire İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından (Kurumlarca) bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarıyla elde edilen gelirin (%30) 3/1’ i oranında kesinti yapılıp Okul ve kurumların ihtiyaçlarının karşılanması cihetine gidilmiştir. Bu konuda promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması ilkesinin ciddiye alınıp hayata geçirilerek, Anayasal anlamda Sosyal Devlet ilkesinin bir gereği olan “Birim Personelinin ihtiyaçlarının” devletin sağlamış olduğu imkanlarla karşılanmasını,

 

2.)    Ayrıca A Okulunun Genelgenin yayım tarihi olan 19 Temmuz 2007 den önce bankayla yapmış olduğu anlaşma neticesinde promosyonu bir defada personeline dağıttığını düşünecek olursak, B okulunun Genelgenin yayımından sonra bankayla anlaşma yaparak promosyonu 6 şar aylık periyodik aralıklarla dağıtacağını göz önüne alırsak A Okulundan B okuluna ataması yapılan Personel ikinci defa promosyona hak kazanırken B okulundan A Okuluna  ataması yapılacak personel promosyon hakkını kaybedecektir   İlgi genelge doğrultusunda yapılacak olan 6 şar aylık periyodik ödeme uygulamasının arz ettiğim maduriyetleri beraberinde getireceğinden ödemenin bir seferde yapılması için gerekli düzenlemenin yapılması yada doğacak maduriyetlerin önüne geçilmesi için gerekli tetbirlerin alınmasını,

 

            Arz ederim.

                                                                                     …../…./200..

 

Adres : ……………     İ.Ö.O. –TİRE                                                                                Personelin
                                                                                           Adı/Soyadı

                                                                                           Ünvanı

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=